top
logo


feed-image Feed Entries
II. ULUSAL IPv6 KONFERANSI
Anasayfa PDF Yazdır e-Posta

Video, Fotoğraf ve Sunum Dosyaları

Video Bölüm - 1 için Tıklayınız

Video Bölüm - 2 için Tıklayınız

Video Bölüm - 3 için Tıklayınız

Konferans Fotoğrafları için Tıklayınız

Sunum Dosyaları için Tıklayınız

Açılış Konuşmaları için Tıklayınız

Panel Konuşmaları için Tıklayınız

 

 

 

II. ULUSAL IPv6 KONFERANSI

SONUÇBİLRGESİ

 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bilgi Güvenliği Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), TÜBİTAK ULAKBİM, Gazi Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, TÜRKSAT ve Bilgi Teknolojileri Derneği tarafından desteklenen ve bu yıl “IPv6’ya Geçiş ve Sonrası” ana temasıyla ikincisi düzenlenen IPv6 Konferansımızın amacı; “Birincisi 12-13 Ocak 2011 tarihinde Ankara’da yapılan Ulusal IPv6 Konferansı sonuç bildirgesinde belirtilen hususlara ait gelişmelerin değerlendirmesini yapmak, karşılaşılan problemlere çözüm aramak, karşılaşılabilecek yeni durumlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak, IPv6 teknolojileri konularında çalışan akademik katılımcılar ve özel sektör katılımcıları arasında yeni işbirlikleri geliştirilmesine olanak sağlamak, araştırma-geliştirme çalışmalarını paylaşmak, konunun bilimsel olarak da tartışılmasına ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamaktır.”

 

Türkiye’de IPv6’ya geçiş süreci 8 Aralık 2010 tarih ve 27779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı” konulu T.C. Başbakanlık Genelgesi ile tanımlanmıştır. Ülkemizde de bu Genelge doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarını yürütmekte ve IPv6 ya geçiş için gerekli adımları atmaktadırlar. Bu geçiş sürecinde tarafların sık sık bir araya gelmeleri, deneyimlerini paylaşmaları, karşılaşılan problemleri tartışmaları ve en önemlisi de önümüzdeki sürece hazırlıklı olmaları bu geçişte mümkün olduğunca az problemle karşılaşılması, gereken tedbirlerin zamanında alınması ve bu sürecin doğru yönetilmesi açısından önemlidir.

 

Yukarıda belirtilen hususların özellikle dikkate alındığı konferansın Açılış Konuşmalarında;

 

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Sn. Doç. Dr. Mustafa ALKAN; IPv6 ile ilgili bu güne kadar yapılan çalışmaları 2003 yılından başlayarak özetlemiştir. Başta IPv6 Türkiye Forum’un kuruluşu ve bu yönde yapılan çalışmalar olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinliklerden bahsetmiştir. TÜBİTAK KAMAG kapsamında yürütülen IPv6 Projesinin önemi somut çıktıları ve olumlu sonuçları üzerinde durarak projeye katkı veren üniversitelere kurumlara ve proje yürütücülerine teşekkür etmiştir. Bu projenin en somut çıktılarından olan ve Başbakanlık Genelgesi halinde yayımlanan metnin IPv6’ya geçiş için önemli bir çıktı ve geçiş sürecinin yol haritasını oluşturduğu üzerinde durmuştur. IPv6 Projesinin Bakanlık seviyesinde sahiplenilmesinin önemi üzerinde durarak Bu projelerin başarıyla sonuçlanmasının Devlet ve Hükümet bazında en üst seviyede sahiplenilmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak, bu projeye bu anlamda sahip çıkması ve tüm süreçlere en üst düzeyde katkılarından dolayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Binali Yıldırım’a teşekkürlerini ve şükranlarını iletmiştir.  Bu tür etkinliklerin önemi üzerinde durarak, ilgili tarafların tecrübe ve bilgi paylaşımı ve sürecin sürekli canlı ve gündemde tutulmasının projenin başarısı için oldukça önemli olduğunu vurgulamış ve bu etkinliklerin çeşitli platformlarda yenilenmesi gerektiğini ifade etmiştir.  Bu tür teknolojik yeniliklerin tehditlerle birlikte fırsatları da beraberinde getirdiğini ifade ederek, üniversiteler, internet servis sağlayıcıları, özel sektör ve Ar-Ge birimlerinin yapacakları çalışmalar ile bu süreci fırsata dönüştürebileceklerini, yapılacak Ar-Ge ve proje çalışmalarıyla teknolojik ekonomik ve sosyal birçok kazanımlar olabileceğini belirtmiştir. Sonuç olarak tüm kurum ve kuruluşların Başbakanlık Genelgesinde belirtilen sürece uygun çalışmaları tamamlamış olmalarının önemi üzerinde durarak IPv6’ya geçişin ve sonrasının öneminden bahsederek konuşmasını tamamlamıştır. 

 

TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK; Türkiye’nin İnternet ile tanışmasında öncü role sahip olan TÜBİTAK’ın daha sonra internetin Türkiye’deki ticarileşme sürecinin dışında kaldığını, 1996 yılında ULAKBİM’i kurarak ULAKNET adında yeni/ileri bilgi ve iletişim teknolojileri servislerini geliştirildiğini, ulusal araştırma ağ altyapısını oluşturduğunu, ULAKNET’in ilk IPv6 denemelerini 2001 yılında gerçekleştirdiğini, 2003 yılından beri ULAKNET omurgasında IPv6 trafiği taşındığını, şu anda ise ULAKNET’in bazı üniversiteleri dünyaya IPv6 üzerinden bağladığını ifade etmiştir. TÜBİTAK’ın 1007 destek programı kapsamında “Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesini” desteklediğini, IPv6’ya geçiş konusunda 8 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı” başlıklı Başbakanlık Genelgesi kapsamında TÜBİTAK ULAKBİM’in kamu kuruluşlarına IPv6 geçiş eğitimi verme konusunda görevlendirildiğini, 130 kamu kuruluşundan 400 kadar kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına,  ULAKBİM’in geçiş eğitimini verdiğini, aynen internetin ülkede yaygınlaştırılmasında olduğu gibi bu konuda da TÜBİTAK ULAKBİM’in gerekeni yaptığını, eğitimleri ULAKBİM tarafından oluşturulan program ve içerikle uyumlu bir şekilde özel sektör tarafından verilmeye başlanmasının zamanının geldiğini belirtmiştir. 

 

BTK Başkanı Sn. Dr. Tayfun ACARER; BTK’nın IPv6 konusunda gerekli çalışmaları yaptığını, TÜBİTAK KAMAG kapsamında yürütülen “Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesinde” müşteri kurum olduklarını, konuyla ilgili olarak ülkemizde IPv6 çalışmalarının altyapısını oluşturan ve gelecek stratejilerinin belirlenmesi ve diğer kurumlarla koordinasyonu konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirtmişlerdir. IPv6′ya geçişle ilgili olarak kamu sektöründen ve özel sektörden tüm kurumlarımıza IPv6’ya geçiş konusunda kendi personelini eğitmek, yazılım-donanım satın alımlarında IPv6 uyumluluğu gözetmek, IPv6’ya geçiş konusunda kendi yatırım planlarını gözden geçirmek gibi önemli görevler düştüğünü vurgulamıştır. Ayrıca, özellikle IPv6 ve bunun getireceği yeni olanakların, yazılım açısından pek çok firmaya yeni iş imkanları sunacağını, bu konuda çalışmaların yönlendirilmesi ve desteklenmesinin ülkemiz açısından yakın süreçte yeni fırsatlar oluşturacağını belirtmiştir.

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Binali YILDIRIM açılış konuşmalarında; IPv6 ile ilgili yeni uygulamaların tanıtıldığı ve bu konuda farkındalığın artırılmasını amaçlayan çok önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini, mevcut kullanılan IPv4 sistemine göre IPv6'nın daha çok haneden oluşan bir anlamda kimlik numarası olduğunu, interneti kullanma oranı arttıkça bu kimlik numaralarına daha fazla ihtiyaç bulunduğunu, bazı ülkelerin uyanıklık yaparak daha sonra başka ülkelere satmak üzere bu numaraların yarısını stokladığını, IPv6 konusunda aslında ülke olarak hızlı hareket edildiğini, 2001'de TÜBİTAK seviyesinde başlayan daha sonra 2003'te BTK'da devam eden ve en son da E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun 2009 ortalarında aldığı bir kararla da fiilen bu çalışmaların devam ettiğini, internet kullanımının sadece insanlar tarafından değil cansız eşyalar tarafından kullanıldıkça IPv6 ile sisteminin yenileneceğini ve birçok konuda da yenileme yapılması gerektiğini, ülkemizin bu konuda hızlı davrandığını, yeni sisteme geçişte geç kalınması halinde maliyetin artacağını, sanal âlemdeki sorunlar konusunda gerek kamu kurumlarında gerek vatandaşlarda yeterince farkındalığın bulunmadığını, konunun önemli bir konu olduğu, bu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla dinleme ve izlemenin artacağını ve buna karşı çözümler konusunda çalışılması gerektiğini belirtmiştir.

 

II. Ulusal IPv6 Konferansında ULAKBİM Müdür Yardımcısı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi Yöneticisi ve Dünya IPv6 Forum Türkiye Başkanı Sn. Serkan ORCAN ise genelge sonrası dönemde dünyada ve ülkemizdeki ilerlemeleri özetlemiş IPv6’ya geçişte idari ve hukuksal alanda karşılaşılabilecek bazı sorunlara karşı alınması gerekli tedbirleri vurgulamıştır. 

 

Ana sponsorluğunu HUAWEI’in yaptığı bu etkinlikte,  ABD’den gelen davetli konuşmacılarımız Sn. Dean Cheng, “IPv6 Geçiş Teknolojileri ve Çözümleri” ve Sn. Behçet Sarıkaya ise “Mobil Ağlarda IPv6 Geçiş Stratejileri ve Öneriler” başlıklı sunumlar yapmışlar ve bu alanlardaki çözümleri dinleyicilere aktarmışlardır.

 

Konferansta ayrıca iki panel yapılmıştır. İlk panel oturumunda, Oturum Başkanlığını Gazi Üniversitesinden Sn. Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU’nun yaptığı “IPv6’ya Geçiş Süreci ve Sonrası” başlıklı oturumda; BTK’dan Sn. Sezen YEŞİL, ASELSAN’dan Sn. Ali YAZICI, Türk Telekom A.Ş.’den Sn. Serdar ÖZGÜR, NETAŞ’tan Sn. Uğur ÇAGAL, Turkcell Superonline’dan Sn. Sinan İLKİZ ve Türksat’tan  Sn. Kamil SEYHAN IPv6 ve sonrası ile ilgili olarak kurumsal olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmaları kısaca özetlemişlerdir.

 

İkinci Panelde ise oturum başkanlığını TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Sn. Dr. Ahmet KAPLAN’ın yaptığı “IPv6’ya Geçişte Kurumsal Deneyimler” başlıklı oturumda ise; Gazi Üniversitesi’nden Sn. Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU “IPv6’ya Geçişte Kullanılabilecek Karar Destek Sistemi”,    TÜBİTAK-ULAKBİM’den Sn. Onur BEKTAŞ “IPv6’ya Geçişte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”, LYNOS Teknoloji’den Sn. Necati KELEŞ “Sunucular ve Sunucu Uygulamalarının IPv6 Uyumlu Hale Getirilmesi”, TÜRKSAT’tan Sn. Burak DİKİCİ “IPv6 Geçiş Mekanizmaları” konularında sunumlar yapmışlardır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden Sn. Tahir Fatih DEMİRCİOĞLU ile Pamukkale Üniversitesinden  Sn. İlker ULAŞ ve Sn.Volkan ORANSOY IPv6’ya geçiş aşamalarında takip ettikleri yolları ve karşılaştıkları problemler ile bunları nasıl aştıklarını katılımcılarla paylaşmışlardır.

 

Ülkemizde IPv6’ya geçiş sürecinde, 8 Aralık 2010 tarih ve 27779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı” konulu T.C. Başbakanlık Genelgesinin (http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/12/20101208-7.htm), bu alandaki karşılaşılabilecek kaosu önlediği, kurumların kendilerine yol haritaları belirlemesine katkılar sağladığı, IPv6’ya geçiş aşama planlarının uygulamaya alındığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, Genelge ile;

 

·        İnternete   sadece IPv6   adresleri   ile   erişmek   zorunda   kalacak   olan   kullanıcılara   hizmet sunulabilmesi  amacıyla,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  belirli  bir  zaman  içinde  hizmetlerini IPv4ün yanı sıra IPv6yı da destekler hale getirmeleri,

·        Kamu kurum ve kuruluşlarının internet üzerinden sundukları hizmetlerde, IPv6nın sağladığı venlik, verimlilik, hizmet kalitesi gibi özelliklerden faydalanmaları, 

·        Bilim sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların IPv6ya geçişinin tetiklenmesi ve ülkemizin teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesinin teşvik edilmesi

 

 amaçlanmıştır.

 

Etkinlik sonucunda elde edilen çıktılar ve üzerinde durulması gereken hususlar aşağıda maddelerde verilmiştir. .

 

1.    Bu tür etkinliklerin ülkemizde IPv6 konusundaki farkındalığı arttırdığı, bu konuda etkin bir şekilde bilgi ve deneyimlerin aktarılması ile ve bu konuda bilimsel çalışmaların paylaşılmasının ve erişilebilir olmasının konuya olan ilgiyi daha çok arttırdığı ve hedeflenen çıktıların kısa sürede elde edilmesine büyük katkılar sağladığı. Bu tespitten hareketle bundan sonra bu tür etkinliklerin periyodik olarak düzenlenmesi gerektiği.

2.    Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte ilk etkinliğe göre önemli ilerlemeler kat edildiği, kurumların bilgi birikimlerinin arttığı, gerekli gören kurumların IPv6 eğitimlerini aldığı, geçiş yol haritalarını kısmen de olsa belirledikleri, konuyla ilgili olarak uygulama örneklerinin çoğaldığı, kısaca ilk etkinlikten önemli dersler çıkarılarak bugünlere gelindiği.

3.    Yapılan bu tür etkinliklerin ülkemizde bu alanda yapılacak olan Ar-Ge çalışmalarına katkılar sağlayacağı, gelecekte pek çok fırsatları da beraberinde getirebileceği.

4.    Başbakanlık Genelgesi’nin uygulanmasında gereksiz yatırımlardan kaçınılarak gerek ve yeter harcamaların yapılmasının öncelikli hedef seçilmesi gerektiği.

5.    Başbakanlık Genelgesi’nde belirlenmiş olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının IPv6’ya geçiş planına ve genelgede belirtilen süre ve tarihlerde geçiş çalışmaların tamamlanmasının önemli olduğu ve bu süreçte genelgede belirtilen hususlara uymalarının ve belirtilen tarihlerde hedeflenen işlerin tamamlanmasının son derece önemli olduğu.

6.    2012 Şubat sonu itibarıyla ULAKBİM tarafından 400 kamu BT çalışanına IPv6’ya geçiş için gerekli olan eğitimlerin verilmiş olacağı.

7.    TÜBİTAK ULAKBİM tarafından verilen IPv6 eğitimlerinin, Genelgede eğitimler için öngörülen sürenin sonu olan 1 Mart 2012 tarihi itibarıyla sona ereceği, TÜBİTAK’ın bu eğitimlerin artık özel sektör tarafından ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından oluşturulan program ve içerikle uyumlu bir şekilde verilmeye başlanmasının gerektiğini açıklamasının oldukça önemli olduğu ve sektörün IPv6 geçişine daha aktif katılım sağlayacağı.

8.    TÜBİTAK ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından yürütülen, TÜBİTAK’ın Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve Müşteri Kurumun BTK olduğu Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi projesinin, ülkemizin IPv6ya geçişinde büyük bir boşluğu doldurduğu, geçiş stratejilerinin belirlenmesine katkılar sağladığı, DESTAN ve KOVAN gibi dünyada ilk kez yapılan çalışmaların ülkemiz adına gurur verici olduğu ve FI6EN gibi video konferans sistemi geliştirilmesinin önemli olduğu.

9.    Etkinlikler sonucunda ortaya çıkan bilgi birikiminin artarak devam etmesi ve pratik uygulamalara aktarılması için kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerin birlikte çalışmalarının ülkemizde IPv6ya geçişi daha da kolaylaştıracağı gibi bu yeni alanda teknoloji ve çömler üretilmesine de katkılar sağlayacağı. Sektör, STK ve üniversitelere yeni görevler düştüğü, geçiş sürecinde tarafların sık sık bir araya gelmeleri, deneyimlerini paylaşmaları, karşılaşılan problemleri tartışmalarının ilgili tüm tarafların önümüzdeki sürece hazırlıklı olmalarına önemli katkılar sağlayacağı.

10. Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi projesi kapsamında üretilen DESTAN, KOVAN, FI6EN ve IPv6-MAGO (Mehmet Altuner Araştırma ve Geliştirme Ortamı) gibi sistemlerin kurumlar, üniversiteler ve sektör tarafından henüz kullanılmaya başlanılmadığı,  bu sistemlere http://www.ipv6.net.tr adresinden erişilerek kullanılabileceği, bu proje çıktılarının ülkemizde IPv6 konusunda yapılacak yeni çalışmalara altyapı oluşturacağı ve mevcut çalışmaları destekleyeceği.

11. IPv6’ya geçişte kurumların daha ekonomik, güvenli ve hızlı geçiş yapabilmelerinde öncü rol oynayabilecek, proje kapsamında Gazi Üniversitesi tarafından geliştirilen Web Tabanlı Karar Destek Sistemini (http://ceng.gazi.edu.tr/destan) kullanmalarının yerinde olacağı. Geçiş Stratejilerini daha sağlıklı olarak belirlemelerine bu sistemin katkılar sağlayacağı.

12. IPv6 konusunda Ar-Ge çalışmalarının ve IPv6 odaklı katma değerli yeni servislerin ve ürünlerin ortaya çıkarılması için üniversite ve sanayinin daha çok birliği yapması gerektiği ve bu işbirliklerinin desteklenmesi gerekliliği.

13. Konuyla ilgili araştırma ve geliştirme merkezleri açılmasının faydalı olacağı.

14. IPv6ya geçiş konusunda herkese özellikle kamu kurumları,  üniversiteler,     internet servis sağlayıcıla ve özel sektöre yük görevler ştüğü bu konularda proje yapma, teknoloji geliştirme ve yeni çalışmalar yapmalarının çok yerinde olacağı.

15. Kamu kurumları, İSS’ler, mobil telekomünikasyon işletmecileri ve diğer paydaşların, Genelge’de de belirtildiği gibi alınan ürünlerde tam IPv6 desteğinin bulunması konusunda hassas olmaları ve şartnamelerinde bu hususu gözden kaçırmamaları.

16. Alan adları konusunda nic.tr DNS’nin IPv6 desteği vermeye başladığı, nic.tr DNS sunucularının IPv6 bağlantılarının gerçekleştirebildiği ve web yönetim ara yüzünden AAAA kayıtlarını girebilecek şekilde güncellendiği.

17.  Geçen yıl 6 Haziran 2011’de düzenlenmiş olan “Dünya IPv6 Günü”ne ülkemizden sınırlı sayıda kurumun katıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl 8 Haziran 2012 tarihinde yine ISOC tarafından organize edilen “Dünya IPv6 Açılış Günü’ne katılımın artmasının önemi.  

18. Ulusal IPv6 etkinliklerinde “En İyi Uygulamalar” başlıklı oturumların düzenlenmesinin çok yerinde olacağı ve bu sayede kazanılan bilgi birikimi ve deneyimlerin kolaylıkla paylaşılabileceği ve karşılaşılan problemlere daha hızlı çözümler bulunmasına katkılar sağlayacağı.

19. IPv6’ya geçiş sürecinde gerek ulusal gerekse uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının çok yerinde olacağı, gelecek yıl içerisinde ulusal ve uluslararası işbirliğini arttıracak bir Uluslararası IPv6 Konferansı yapılması ve dünyada bu konuda çalışan Türk Bilim İnsanlarının bir araya getirilmesinin çok yerinde olacağı.

20. IPv6 Forum Türkiye’nin daha aktif hale gelmesi için konuya ilgi duyan kurum/kuruluş/sektör temsilcilerinin bu foruma üye olmaları gerektiği.

21. IPv6 konusunda yapılan projeler, etkinlikler, tezler, yayımlanan tezler ve makaleler, yapılan sunumlar ile güncel bilgilere www.ipv6.net.tr, www.ipv6.gov.tr ve www.ipv6.org.tr web adreslerinden erişilebileceği.

22. IPv6 okunuşunun Türkçe olarak yapılmasının hem Türkçe’mize saygı hem de ortak bir dil birliği oluşturulmasına katkı sağlaması açısından çok önemli olduğu.  

23. IPv6 adresinin izlenebilirliği ve yeni teknolojilerde oluşabilecek olumsuz, istenmeyen veya bilinmeyen pek çok hususun “güvenlik açığı” oluşturabileceğinin şimdiden farkında olunarak farklı çalışmaların şimdiden yapılması, bu tehdidi ortadan kaldırma ve yeni fırsatlara dönüştürme yönünde çalışmaların yapılmasının zorunluluk arz ettiği.

24. IPv6 protokolünün içerisinde pek çok bilinmeyeni barındırmasından dolayı, kişisel verilerin korunmasında zafiyete sebebiyet verebileceği öngörüldüğünden, başta “kişisel verilerin korunması”  kanunu hazırlanırken olmak üzere, mevcut ve yeni mevzuat düzenlemelerinde bu hususun dikkate alınmasının son derece gerekli olduğu.

25. IPv6 geçişte

a.    Çevirici (NAT64, NAT-PT, TRT vb) ve tünelleme (Teredo, ISATAP vb) tabanlı yöntemlerin IPv6’nın getirdiği kazanımların önünde engel oluşturduğu.

b.    CGN (Carrier Grade NAT) gibi yöntemlerin IPv6’ya geçişi öteleyen ve geçici çözümler olduğu.

c.    IPv6 ve IPv4 protokollerinin uzun süre birlikte kullanılacağı için, ikili yığın tabanlı yönteminin en uygun yöntem olduğu. 

26. Sektörde ve üniversitelerde, IPv6’ya geçiş konusunun sadece bir geçiş projesi olarak algılanmaması, bu çalışmaların ülkemizde yeni fırsatları beraberinde getireceği, fırsatları ekonomiye dönüştürebileceği, istihdamı arttıracak bir konu olarak bakılması gerektiği, bu fırsatları değerlendiremez isek gelecekte gerek ekonomik ve ticari gerekse güvenlik açısından pek çok sıkıntıların da yaşanabileceğinin her zaman hatırda tutulması gerektiği değerlendirilmekte olup

27. Bu konferansta yapılan tüm sunumlara  www.ipv6turkey.org  adresinden erişilebilmektedir.

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

II. Ulusal IPv6 Konferan Düzenleme Kurulu

 

 

 

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere Türkiye’de IPv6’ya geçiş süreci 8 Aralık 2010 tarih ve 27779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı” konulu T.C. Başbakanlık Genelgesi ile tanımlanmıştır. Ülkemizde de bu Genelge doğrultusunda çalışmalar yürütülmekte ve IPv6 ya geçiş için gerekli adımlar atılmaktadır. Bu geçiş sürecinde tarafların sık sık bir araya gelmeleri, deneyimlerini paylaşmaları, karşılaşılan problemleri tartışmaları, ve en önemlisi de önümüzdeki sürece hazırlıklı olmaları bu geçişte mümkün olduğunca az problemle karşılaşılması, gereken tedbirlerin zamanında alınması, ve bu sürecin doğru yönetilmesi açısından önemlidir.

 

Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Güvenliği Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve BTK, TÜBİTAK ULAKBİM, Gazi Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, BTD tarafından desteklenen ve bu yıl “IPv6’ya Geçiş ve Sonrası” ana temasıyla ikincisi düzenlenen IPv6 Konferansımızın amacı; Türkiye’nin Başbakanlık Genelgesi sonrasında yapılan çalışmalar ile birincisi 12-13 Ocak 2011 tarihinde Rixos Grand Ankara da yapılan IPV6 Konferansı sonuç bildirgesinde belirtilen hususlara ait gelişmelerin değerlendirilmesini yapmak, karşılaşılan problemlere çözüm bulmak, karşılaşılabilecek yeni durumlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak, IPv6 teknolojileri konularında çalışan akademik ve endüstriyel katılımcılar arasında yeni işbirlikleri geliştirilmesine olanak sağlamak, araştırma-geliştirme çalışmalarını paylaşmak, konunun bilimsel olarak tartışılmasına ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

Sizleri bu toplantıya katılmaya ve katkılar vermeye davet ediyoruz.

 

IPv6Turkey 2012 Düzenleme Kurulu

 

 

 

 

Anket

Sizce, Türkiye hangi yöntemi kullanarak IPv6'ya geçmelidir?
 

bottom
top

Duyurular

En Çok Okunanlar


bottom
tiket kereta toko bagus berita bola terkini anton nb Aneka Kreasi Resep Masakan Indonesia resep masakan menghilangkan jerawat puncak pass resort recepten berita terkini game online hp dijual